Start » Exempel på förändringar utförda av ungdomsråd

Exempel på förändringar utförda av ungdomsråd

Sveriges ungdomsråd och deras påverkansarbeten

Vad innebär ungdomsråd?

Ungdomar som önskar vara med och påverka situationen i sin hemkommun, kan starta ett ungdomsråd tillsammans. Vad er förening strävar efter att uppnå bestäms av medlemmarna själva, och kan röra sig om allt från att ordna olika evenemang såsom fester och konserter till att påverka lokalpolitiker eller förbättra kollektivtrafiken. Proceduren för grundandet av ett ungdomsråd är både smidig och snabb, och hjälp finns att få av kansliet Sveriges ungdomsråd.

Ungdomsrådens påverkansarbete

De olika ungdomsråden har, genom hårt arbete, utfört stora förbättringar för sina hemkommuner runt om i Sverige. Här kan du läsa och inspireras av deras imponerande framgångar!

Aktiviteter med fokus på integration i Sjöbo kommun

I syfte att främja integration, har Sjöbo ungdomsråd infört temaveckor vilka belyser integration och utanförskap i kommunens skolor varje läsår. Utöver temaveckorna, har kommunen även anordnat gratis aktiviteter i ämnet såsom filmvisning för särskolan i  kommunen, i december 2015. Samma år anordnade Sjöbo ungdomsråd även en julfest där alla ungdomar i Sjöbo kommun var välkomna att delta.

Kläd- och pengainsamling till nyanlända flyktingar i Skövde kommun

Under hösten 2015 drev Skövdes ungdomsråd det två månader långa projektet Rädda liv i syfte att samla in kläder och pengar till flyktingmottagningar. Föreningen anordnade klädinsamlingar i kommunens skolor, samt kontaktade lokala företag med förfrågan att skänka kläder eller pengar till FN:s flyktingorgan UNHCR. Arbetet gav resultat, och föreningen lyckades samla ihop en summa på totalt 45 000 kr samt fylla en hel minibuss med kläder. Projektet fick stor spridning i media, och flera nya medlemmar anslöt sig till ungdomsrådet under insamlingens lopp.

Musikfestival i Forshaga kommun

Bristen på musikevenemang i Forshaga kommun, ledde till att kommunens ungdomsråd år 2015 drog igång den kostnadsfria musikfestivalen B.You (”Be you”, på svenska ”var dig själv”). Syftet med festivalen var att lyfta fram allas lika värde samt bidra till skapandet av ett öppnare samhälle för marginaliserade människor. Festivalen hade tre teman vilka var HBTQ, psykisk ohälsa samt funktionsnedsättning. Utöver musik, bjöd festivalen även på föreläsningar, workshops och marknad. Festivalen var lyckad, och över 2000 personer deltog i tillställningen.

Invigning av Ungdomens hus i Skövde kommun

Ända sedan slutet av 1900-talet, har planer på att bygga av ett ungdomshus i Skövde kommun varit på tapeten. Projektet lades då på is, men under 2004 drog projektet åter igång då man på allvar började diskutera möjligheter för byggandet av aktivitetshuset. Ambitionen var att skapa en mötesplats för ungdomar att såväl kunna utföra skol- och kontorsarbete samt kunna umgås med varandra.

År 2013 blev projektet verklighet när ungdomshuset Nyeport invigdes, till stor del tack vare det hårda arbete som Skövdes ungdomsråd lagt ner i förverkligandet av bygget.

Bli en hjälte!

Hitta vad du brinner för och engagera dig i din hemkommun, eller varför inte i hela Sverige? Oavsett agenda är det människors engagemang som skapar bättre förutsättningar för oss alla i samhället. Vad som engagerar många i dagens Sverige är vårt spelmonopol, vilket gör att företag som Casino Heroes fungerar bättre på t.ex. Malta där de flesta spelbolag har sitt säte. Vad du än må tycka om denna fråga, så är det upp till dig att göra andra människor medvetna om vad just du brinner för. Att försöka är alltid bättre än att vara missnöjd i tystnad.

Ungdomsråd i Sverigeät