Start » Hur man går tillväga för att bilda ett ungdomsråd

Hur man går tillväga för att bilda ett ungdomsråd

Att bilda ett ungdomsråd

Att bilda ett ungdomsråd är ett såväl roligt som effektivt sätt att påverka sin egen vardag samt få inflytande över samhällsutvecklingen i sin hemkommun. Här kan du läsa om om hur du går tillväga!

De olika stegen i processen

I dagsläget har organisationen Sveriges Ungdomsråd totalt 42 självständiga ungdomsråd runt om i Sverige. Tillväxten av ungdomsråd uppmuntras av organisationen, som menar att det går såväl smidigt som snabbt att bilda en egen förening. Det enda som behövs är en grupp individer med viljan och motivationen att driva ett förändringsarbete framåt, antingen i sin närmaste omgivning eller för hela sin hemkommun. Gränserna för vad som kan uträttas samt inom vilka ramar avgör medlemmarna själva. Den praktiska och administrativa delen i arbetet ordnar Sveriges ungdomsråd med.

För att kunna bilda ett ungdomsråd krävs det att man är minst fem aktiva medlemmar med ambitionen att utföra ett arbete som påverkar samt uträttar förändring. Om du delar detta driv, men har svårt att samla ihop fem medlemmar, kan vi på Sveriges ungdomsråd bistå med tips på tillvägagångssätt för att komma i kontakt med andra likasinnade människor. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss!

En annan förutsättning som krävs för att klara av uppgiften att bilda samt driva ett ungdomsråd, är kämparanda samt tålamod. Arbetet kan vara mycket tidskrävande och det kan dessutom dröja innan man ser några märkbara resultat.

När ni väl har bildat er förening, är det viktigt att ni alla diskuterar med varandra hur ni vill lägga upp arbetet, vilken roll varje enskild medlem ska ha samt hur ni ska organisera er. Frågor som är bra att ställa er själva är: Vad vill vi uppnå? Vad vill vi förändra? Varför startar vi ungdomsrådet? Hur vill vi fatta beslut? Vill vi samarbeta med någon? Vem får bli medlem? Hur ofta ska vi träffas? Behöver vi stöd? Hur kan vi göra oss tillgängliga för potentiella medlemmar? Diskutera även hur ni som förening ska förhålla er till makthavare i er kommun.

Liksom hos alla föreningar, förutsätts det att ert ungdomsråd har såväl en styrelse som stadgar. Hör gärna av er till oss om ni känner er osäkra över hur ni ska gå tillväga.

När ni väl är klara med bestämmelser kring er förening är arbetet med bildandet av ungdomsrådet färdigt! Nästa steg är att ha ert första riktiga möte där ni diskuterar ovannämnda frågor. Mötet bör hållas av en ordförare som förbereder och styr upp mötet. Kom ihåg att ha roligt, och tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller behöver råd!

Hur du gör för att bilda ett ungdomsråd